องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
 

นางเสาวนีย์ เป็งสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางปวันรัตน์ ทรัพย์ปัญญานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
086-1808784
นางจรรยา ศรียอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
089-9011577
นางสาวณัฐรดา ศรียอด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
088-805519

นางสาวกัญญาณี ศรีอ้วน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกวินนา ไวยะกา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศรัญญา เมืองมาหล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
095-6769667
นางสาวชุติมา ทาสุรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
080-1234367


นายทวีศักดิ์ ศรีพรม
คนงานทั่วไป
095-1281222
นางสาวรุจิดา นันทขว้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น