องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
 

นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง
วิศวกรโยธา
นางสาวศิรประภา แดงตุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุควี บุทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิชัย มูลศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศศิกานต์ ปินตา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายจักรกฤช จันต๊ะมาต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนันทวัฒน์ ทำสะอาด
คนงานทั่วไป
นายจงรัก โนทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายทองสุข แสนเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดาราพร แก้วกันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสงกรานต์ วิชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐสิทธิ์ สันกำแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น