องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
 

นายกิจชนะ ศรีกรุณา
ประธานสภา อบต
083-7653731

นายวัชรศักดิ์ ชัยวงค์
รองประธานสภา อบต.
093-2590025
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
เลขานุการสภา อบต
089-9500445

นางสาวชนัญชิดา ศรีคำสุข
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 1
084-3673769
นายเอกลิขิต ขัดหวีแก้ว
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 2
087-5435753
นายเชิด ไชยวัน
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 4
0823997607
นายสุนทร ชุมภูทอง
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 5
083-2643608

นายณรงค์ วรรณมณี
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 6
082-1820198
นายเอกพงษ์ จุมปา
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 8
086-9189599
นางเรณู แปงเมือง
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 9
0873011867
นายอภิสิทธิ์ จันต๊ะมาศ
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 7
085-7156803

นางอำพรรณ์ ปักกาเวสูง
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 12
0800341220
นางอำไพ สำราญสุข
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 13
0847562221
นายวิศรุต แหลมจัด
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 14
0810256951
นางประนอม กองปิน
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 11
094-7102270

นายนิทัศ ณ อุโมงค์
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 16
0820056923
นางรัตนา อุปเส็น
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 17
09031669967
นางสาวรส โทมิตะ
ส.อบต.ทรายขาว หมู่ 15
0875674496
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น