องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
089-9500445

นายธนัท อภิภัทร์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
082-8544545

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด
089-2668609
นางเสาวนีย์ เป็งสา
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-7599581
นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่่าง
089-5536246
นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
096-9178291 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น