องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายปกครอง
 

นายสมบัติ ศรีอ้วน
กำนันตำบลทรายขาว
089-2629078

นายวิทยา คำนัน
สารวัตรกำนัน
นายพายัพ แก้วกันทา
สารวัตรกำนัน

นายทินกร ทาสี
แพทย์ประจำตำบล
086-1894165

นายโชคบุญมี ศรีคำสุข
ผู้ใหญ่บ้านสันทราย หมู่ 1
065-5019689
นายชูชาติ โสลา
ผู้ใหญ่บ้านแม่คาววัง หมู่ 2
086-9223951
นางกาญจนา เขื่อนคำ
ผู้ใหญ่บ้านหนองผักจิก หมู่ 4
085-7131682
นางพิศมัย ทาสุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านร่องธาร หมู่ 3
095-4511855

นายดวง วันชัย
ผู้ใหญ่บ้านท่าฮ่อ หมู่ 6
084-9645719
น.ส.ปัทมา ใจผูก
ผู้ใหญ่บ้านหนองตุ้ม หมู่ 7
085-7055413
นางอำพร ตั๋นเกี๋ยง
ผู้ใหญ่บ้านทรายขาว หมู่ 5
089-9511076
นายอิ่นคำ ทะปะละ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดง หมู่ 8
083-3258706

นายจันทร์ ก๋าใจ
ผู้ใหญ่บ้านร่องธารใหม่ หมู่ 9
096-6988676
นายศักดิ์ ปัญญาติ๊บ
ผู้ใหญ่บ้านสันต้นม่วง หมู่ 10
0802401778
นายสมศักดิ์ ตั๋นคำ
ผู้ใหญ่บ้านร่องธาร หมู่ 11
062-9312235
นายวัลลภ ทิพย์ดวง
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12
0828945098

นายชนศิลป์ ก๋าไหล
ผู้ใหญ่บ้านสมานมิตร หมู่ 14
086-3919927
นายณรงค์ เจริญวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง หมู่ 15
087-3023629
นายดนัย คำมูลชัย
ผู้ใหญ่บ้านรวมไทย หมู่ 13
094-8312121
นายดูกร ธรรมใจ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งทวี หมู่ 16
089-7005384

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น